”Activitatea CCA, ineficientă”! ONG-urile de media, îngrijorate de controlul politic asupra presei

Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-mediei își exprimă îngrijorarea în legătură cu intensificarea controlului politic asupra conţinutului editorial al instituţiilor mass-media autohtone. De asemenea, ONG-urile semnalează ineficienţa activităţii Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) pentru asigurarea respectării principiului echilibrului şi pluralismului politico-social, obligatoriu pentru toţi radiodifuzorii din Republica Moldova.

Într-o declarație, cele șapte organizații semnatare solicită ”CCA să nu se comporte doar ca un agent constatator, ci să întreprindă acţiuni imediate şi energice pentru a determina radiodifuzorii, proprietarii cărora sunt politicieni sau oameni de afaceri apropiaţi partidelor politice să respecte prevederile articolului 7 al Codului Audiovizualului („Echilibrul şi pluralismul politico-social”)”.
De asemenea, în document se menționează că ”CCA trebuie să monitorizeze permanent posturile audiovizuale, în special pe cele care anterior au fost sancţionate pentru astfel de încălcări, şi să urmească dacă au fost luate măsuri pentru echilibrarea politicilor editoriale şi asigurarea unui pluralism de opinii real, aplicând sancţiunile cele mai dure prevăzute de legislaţia în vigoare. În baza rezultatelor monitorizărilor anterioare, inclusiv în campania electorală, CCA ar trebui să ceară Parlamentului Republicii Moldova înăsprirea sancţiunilor prevăzute de lege, ceea ce ar putea asigura eficienţa procedurii de sancţionare”.
Totodată, organizaţiile semnatare cer CCA, în calitate de reprezentant şi garant legal al interesului public în domeniul audiovizualului, să nu admită retransmisiunea pe teritoriul Republicii Moldova a buletinelor de ştiri şi a emisiunilor informativ-analitice ale televiziunilor din Federaţia Rusă care încalcă grav principiului echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, prevăzut în legislaţia Republicii Moldova, încălcări confirmate prin monitorizările CCA, desfăşurate în 2014 şi 2015. ”În pofida sancţiunilor impuse prin deciziile CCA, încălcările continuă, iar cerinţa de a lua măsuri pentru lichidarea încălcărilor atestate aşa şi nu a fost îndeplinită de radiodifuzorii care retransmit aceste posturi”.
Declarația a fost semnată de: Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociaţia Presei Electronice, Asociația Telejurnaliștilor Independenți, Centrul Acces-info, Centrul de Investigații Jurnalistice, Uniunea Jurnaliștilor din Moldova.